Ελληνικά θέματα για WordPress

Είδατε πως μπορείτε να εγκαταστήσετε την ελληνική εκδοχή του WordPress (για την οποία μπορείτε να στείλετε σχόλια όσο είναι καιρός…).

Για την εγκατάσταση θέματος, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα διότι υπάρχουν λίγα θέματα που έχουν παγκοσμιοποιηθεί (internationalised) σωστά.

Από αυτά που έχουν τροποποιηθεί σωστά, είναι σε αυτήν την ιταλική σελίδα. Τέτοιο παράδειγμα είναι το Almost Spring της Becca, το οποίο πρέπει να πάρετε από την ιταλική σελίδα.

Όταν εγκαταστήσετε το Almost Spring, αρκεί να τοποθετήσετε το αρχείο MO της ελληνικής μετάφρασης του Almost Spring στον κατάλογο του Θέματος αυτού. Πρέπει να αλλάξετε το όνομα της μεταγλωττισμένης μετάφρασης σε el.mo. Ανανεώστε την σελίδα με το ιστολόγιό σας και θα δείτε ελληνικά.

Αυτή τη στιγμή προχωρά και η μετάφραση του θέματος nikynik. Φυσικά μπορείτε να συνεισφέρετε στην μετάφραση του nikynik!

Υπάρχει ελληνικό “forum” για το WordPress το οποίο αναμένεται να μεταφερθεί στο ελληνικό δικτυακό τόπο του WordPress.

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments are filtered through Akismet for spam detection. Use of a non-personal web site or blog URL in the field below and/or comments that are off-topic or personal attacks will likely be removed at my discretion. Your opinions are welcome but please keep them polite and constructive.